Miért szükséges az FI-relé, ÉV-relé más nevén az áramvédő-kapcsoló

Az áram-védőkapcsoló olyan elektromos kapcsolókészülék, amely lekapcsolja a mögötte lévő hálózatot, amennyiben szivárgó áramot észlel, így a készülék a tényleges áramütés kialakulása előtt lekapcsol.

Működése a Kirchhoff csomóponti törvény elvén alapul (általánosan 230 V illetve 400 V-os váltakozóáramú hálózatot feltételezve) a fázisvezető(k)ben érkező áram összege a fogyasztón  át a nulla vezetőben záródik.

Egy fázisú FI-relé
Egy fázisú FI-relé

Amennyiben a fázisvezető(kö)n bejövő áram összege különbözik a nulla vezetőn át záródó áramtól, akkor valahol szivárgás alakult ki, például testzárlatos a fogyasztó vagy megérintettünk egy feszültség alatt álló fémrészt (amely lehet egy megsérült szigetelésű vezeték), így az áram egy része nem a szabályos fogyasztói áramkörön, azaz nem a fázis és nulla vezetők között halad.

Lényeges különbség a normál biztosítók (olvadóbiztosító vagy kismegszakító) és az érintésvédelmi relé között, hogy az érintésvédelmi relé 2-3 nagyságrenddel érzékenyebb a biztosítónál, illetve a kismegszakító csak az átfolyó túláram ellen véd, míg a FI relé a szivárgó áramok ellen nyújt védelmet az átfolyó áram nagyságától függetlenül.

Például amíg egy alacsony értékű szokványos biztosító kioldási értéke 6 A túláram, addig az életvédelmi relé már 30 mA-es szivárgó áram esetén elvégzi a lekapcsolást, ráadásul igen gyorsan, korszerűbb változatoknál akár 40 ms alatt. Fürdőszoba villamos hálozatához, mindig javasoljuk a 10mA érzékenységű áramvédő-kapcsolót.

3 fázisú FI-relé

 

A jelenleg érvényben lévő szabványok szerint minden olyan új építésű elektromos szekrény (kapcsolószekrény) kötelező része. A régebbi kialakítású és hasonló célú elektromos szekrények pótlólagosan felszerelhetőek FI relével.

 

Érintésvédelmi relé alkalmazása a következő esetekben szükséges:

-általános használatú fémházas elektromos készülékek testzárlatakor előforduló áramütések elkerülésére
-vezetékek vagy feszültség alatt álló részek véletlen érintési lehetősége miatt;
-tűzvédelmi célból: a kialakult tűz okozta károk mérséklésére, illetve az elektromos tűz kialakulási esélyének csökkentésére
-készülékvédelmi célból
-kisgyerekek véletlen csatlakozó aljzatba nyúlása esetére
-kisállatok esetleges vezetékrágásából eredő károk megelőzésére
-az állat védelmére speciális, nem szokványos hálózati áramokat és feszültségeket használó munkakörnyezetben

Sajnálatos módon Magyarország fogyasztói villamos hálózatának nagy része nem rendelkezik Életvédelmi relével.
Ha az Ön ingatlanjának elosztóberendezése nem tartalmaz áramvédő-kapcsolót, akkor keresse bátran az ELEKTROBRAND villanyszerelő csapatát. Megkeresését követően általában 2-3 napon belül tudunk időpontot egyeztetni Budapesten és a főváros vonzáskörzetében az FI relé beépítését illetően.